KAYNAKÇA


Adolphe Thalasso
Ahmet Rasim
Ahmet Rasim
Ahmet Rasim
Ahmet Refik
Ahmet Refik
Andreas Tietze
Aziz nesin
Ali Rıza Bey
Bedrettin Tuncel
Burhan Cahit
Cemal Kutay
Cevdet Kudret
Cevdet Kudret
E. B. Şapolyo
E. B. Şapolyo
Erol Aksoy
Ethem Ruhi Üngör
Georg Jacob
Hayali Küçük Ali
Hayali Memduh
Hidayet Gülen
H.W.Duda
H.W.Duda
Ignacz Kunos
İhsan Rahim
İ. H. Baltacıoğlu
M. M. Sevilen
Mehmet Tevfik
Metin And
Metin And
Metin And
Metin And
Metin And
Metin And
Metin And
M.Nihat Özön
M.Özlen-H.İvgin
M. Celal
Mustafa Rona
Mustafa Rona
M.Vasıf Okçugil
Müjdat Gezen
N. Martinovitch
Niyazi Akı
Nurettin Sevin
Nurullah Tilgen
O.Şaik Gökyay
P. N. Boratav
P. N. Boratav
Rahmi Balaban
R. A. Sevengil
Reşat Oğuz
Saim Sakoğlu
S. Nüzhet Gerçek
S. Muhtar Alus
S.Esat Siyavuşgil
S.Esat Siyavuşgil
S.Esat Siyavuşgil
Sevengül Solmaz
Sevinç Sokullu
Seyfettin Özege
-------
-------
Uğur Göktaş
Uğur Göktaş
Ünver Oral
Ünver Oral
Ünver Oral
Ünver Oral
Ünver Oral
Y.K.Y
Karagöz
Muharrir bu ya
Ramazan Sohbetleri
Şehir mektupları
İstanbul nasıl eğleniyordu
16. Asırda istanbul hayatı
The Turkish Shadow Theatre
Üç Karagöz Oyunu
Bir Zamanlar İstanbul
Karagöz
Karagözün Fıkraları
Nelere Gülerlerdi
Karagöz (3 cilt)
Karagöz (3 cilt)
Karagözün Tarihi
Karagözün Tekniği
Hamhum Şaralop
Karagöz Musikisi
Türklerde Karagöz
Hayal Perdesi
Karagöz Perdesi Külliyatı
Karagöz tarihçesi gelişimi
Das Türkische Volkstheater
Fasl-ı Ferhat
Türk Halk Edebiyatı
Şarkılı ve Kantolu Karagöz
Karagöz Tekniği ve Estetiği
Karagöz
İstanbulda Bir Sene
Drama At The Crossroads
Dünyada Bizde Gölge Oyunu
Geleneksel Türk Tiyatrosu
Turkish Shadow Theatre
Kırk gün kırk gece
Meşrutiyet Dön. Türk Tiy.
Yüz Soruda Tiyatro Tarihi
Kanlı Nigar
Eski ve yeni Karagöz metinleri
Eski İstanbul Yaşayışı
Karagözün Ağalığı
Karagözün Gelin Oluşu
Karagöz Kitapları Serisi
Türk Tiyatrosu Kitabı
The Turkish Theater
Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi
Türk 
Gölge Oyunu
Tarihçe-Fasıllar-Fıkralar
Türklerde karagöz
Türk Halk Temaşası-Karagöz
Zaman Zaman İçinde
Karagöz Oyunları
Eski Türklerde Dram Sanatı
Karagözde Halk Türküleri
Türk Gölge Oyunu Karagöz
Türk Temaşası
Eski Milli Tiyatromuz
Karagözde İstanbul
Psikososyolojik Bir Deneme
Karagöz
Karagöz kitabı
T. T. Komedyanın Evrimi
Türkçe eserler kataloğu
Sûrnâme-i Hûmayun
Sûrnâme-i Vehbi
Dünkü Karagöz
Karagöz Terimleri Sözlüğü
Tanıtım Ve Turizmde Karagöz
Karagözname
Karagöz Oyunları
Karagöz ve Plastik Tekniği
Karagöz Perde Gazelleri
Karagöz Koleksiyonu
Paris
Devlet Kitapları
Kervan yayınları
İstanbul
Suhulet Küt.
Bilinmiyor
Berlin
İstanbul
Tercüman
R. U. Matbaası
Hacivat matbaası
Aksoy Yayıncılık
Bilgi Yayınevi
YKY
Türkiye Yayınevi
Türkiye Yayınevi
İstanbul
Kültür B. Yayınları
Çev: O.Ş.Gökyay
Milliyet Matbaası
Gayret Küt.
İstanbul
Bustan
İstanbul
Tercüman
Hürriyet Matbaası
Sarıyer Halkevi
Kültür B. Yayınları
Bilinmiyor
Isis Press
İş Bankası Yay.
Bilgi Yayınevi
Dost Yayınları
İstanbul
Bilinmiyor
Gerçek Yayınevi
İstanbul
Kültür B. Yay.
Türkiye Yay.
Türkiye Yayınevi
Türkiye Yayınevi
Tefeyyüz Küt.
MSM Yayınları
New York
Dergah yayınları
Devlet Kitapları
A. H. Y. Kitapçılık
İstanbul
Yücel Dergisi Cilt 2
Bilinmiyor
Cumhuriyet Basımevi
Bilinmiyor
Erciyas Matbaası
Akçağ Yayınları
Kanaat Küt.
Bilinmiyor
Eminönü Halkevi
Maarif Vekilliği
S. Toraman Basımevi
Kitabevi yayınları
Kültür B. Yayınları
Bilinmiyor
Topkapı sarayı
Topkapı sarayı
Akademi Kitabevi
A. Sanat yayınları
Kültür B. Yayınları
İş Bankası Yayınları
Kitabevi Yayınları
M.E.B Yayınları
Kültür B. Yayınları
Yapı Kredi Yayınları
1904
1969
Tarihsiz
1328(H)
1927
1935
1977
1968
Tarihsiz
1941
1926
1970
1968
2005
Tarihsiz
1947
1968
1989
1938
1931
1922
1971
1961
1931
1978
1909
1941
1986
1881
1991
1969
1969
1975
1959
1971
1970
1941
1996
1953
1944
1944
1933
2003
1933
1989
1968
1953
1938
1935
1958
1938
1959
1946
2003
1942
Bilinmiyor
1938
1941
1955
2002
1979
1971
Yazma
Yazma
Tarihsiz
1986
Bilinmiyor
1977
Bilinmiyor
1996
1996
2004